Zbiory

Informacje o zbiorach

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki na dzień 31-12-2016 r. wynosił 88 854 woluminy.
Czasopisma oprawne – 1 038 jednostek
Zbiory specjalne 4637 jednostek – materiały audiowizualne i dokumenty elektroniczne
Czasopisma 46 tytułów

Katalogi i kartoteki:

-katalog alfabetyczny
-katalog zbiorów specjalnych
-kartoteka regionalna
-kartoteka ludzi zasłużonych dla regionu
-kartoteka zagadnieniowa

Wykaz Czasopism

1. Angora
2. Biblioteka w Szkole
3. Bibliotekarz
4. Burda
5. Charaktery
6. Chodzieżanin
7. Claudia
8. Cogito
9. Cztery Kąty
10. Dziennik. Gazeta Prawna
11. Film
12. Gala
13. Gazeta Wyborcza
14. Głos Wielkopolski
15. Kino
16. Kumpel
17. Majster
18. Mówią Wieki
19. Murator
20. Nasz Tygodnik Chodzieski
21. Nationale Geographic
22. Newsweek Polska

23. Nowe Książki
24. Pani
25. Perspektywy
26. Polityka
27. Poradnik Bibliotekarza
28. Poradnik Domowy
29. Przegląd Sportowy
30. Przekrój
31. Przyjaciółka
32. Ryms
33. Rzeczpospolita
34. Świerszczyk
35. Twój Styl
36. Tygodnik Nowy
37. Tygodnik Powszechny
38. Twórczość
39. Viktor Gimnazjalista
40. Viktor Junior
41. Viva
42. Wiedza i Życie
43. Wprost
44. Zwierciadło