Publikacje Regionalne

Leonard Kurpisz
Kronika kościołów chodzieskich, Chodzież 1933, s. 310, [13]: mapy; 21cm. Kronika stanowi nie tylko wnikliwe opracowanie dziejów chodzieskich świątyń i parafii, ale jest także pierwszą napisaną po polsku historią naszego miasta.
 139MB
Morzewski Józef
POLSKA wyspa w powiecie chodzieskim za czasów zaborczych / Józef Morzewski. – Chodzież : Nakład Autora, [Orędownik Wielkopolski], 1932. – 75,[2]s.:fot.,portr. ; 21 cm
 25MB
O stronie
O stronie technicznej uruchomienia biblioteki T.C.L. i tegoż uruchomienia nowym systemie : według referatu swego wygłoszonego na Sejmiku oświatowym w Poznaniu dnia 6-go października 1909 r. / oprac. Stefan Michalski. – Poznań : Towarzystwo Czytelni Ludowych, 1910. – 52 s. ; 19 cm
 10MB
Sprawozdanie
SPRAWOZDANIE Państwowego Gimnazjum Humanistycznego im.Św.Barbary w Chodzieży za czas od 1922-1929 r. / oprac. Marcin Gołąb. – Chodzież : Drukarnia „Gazety Nadnoteckiej”, 1929. – 67 s. : fot.,tab. ; 21×30 cm
Zabytki
ZABYTKI wielkopolskie : ilustrowany przewodnik po Poznaniu i Wielkopolsce. – Poznań : Marcin Derda, 1929. – 277s.: fot., il. ; 23 cm
TADEUSZ MATRASZEK
Ciekawostki chodzieskie: vademecum, tom I – wydarzenia, Chodzież, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego, 2018, 96 s. Publikacja zawiera zbiór ponad 120 ciekawostek związanych z Chodzieżą na przestrzeni wieków, od założenia miasta do czasów współczesnych.
TADEUSZ MATRASZEK
Kodeks Grudzińsich – Chodzież przez wieki, Wydawnictwo „Media”, Edmund Wolski, Piła, 2018, 68 s. Publikacja jest omówieniem i opracowaniem „Kodeksu praw i przywilejów”, podarowanych Chodzieży przez jej ówczesnego właściciela, Zygmunta Grudzińskiego, w 1768 roku.
WIELCY CHODZIEŻANIE –
Roman Drews – Wydawnictwo „Media”, Edmund Wolski, 10 s., Piła, 2017. Publikacja zawiera biografię prof. Romana Drewsa, zasłużonego chirurga, honorowego obywatela Chodzieży, którego imieniem nazwany jest chodzieski szpital powiatowy.
WIELCY CHODZIEŻANIE –

Opowieści i legendy chodzieskie. Anna Tekla Budnowska – Wydawnictwo „Media”, Edmund Wolski, 10 s., Piła, 2018. Publikacja zawiera biografię franciszkanki, siostry Anny Tekli Budnowskiej, odznaczonej pośmiertnie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, za ratowanie żydowskich dzieci podczas II wojny światowej.

OPOWIEŚCI I LEGENDY CHODZIESKIE –
Opowieści i legendy chodzieskie .- Chodzież: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego , 2014 .- 71 s.: [il. Alfred Aszkiełowicz]; 22 cm.
ORŁOWSKI ZYGMUNT –
Przyczynki do historii miasta Chodzieży, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 1990, s. 32 [4]. Publikacja omawia trzy następujące zagadnienia: „Żydzi w Chodzieży”, „Sprawa Cmentarza św. Barbary na tle polityki germanizacyjnej” oraz „Przeprawa Dziembowska”.
 25.4MB
Chodzieżanie –
Chodzieżanie: ks. Ignacy Czechowski (1877 – 1991), Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież 1991, s. 8. Zawiera krótką biografię i opis działalności wielkiego patrioty, społecznika i proboszcza chodzieskiej parafii w latach 1912-24.
 9.7MB
GRABOWSKA-ANDRIJEW ZOFIA :
Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Chodzieskiej. / Zofia Grabowska-Andrijew.- Chodzież: Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału, 2005.- 95[5]s.: fot., portr.; 20 cm. Publikacja zawiera historię ZNP Ziemi Chodzieskiej w dniu jubileuszu 100-lecia Związku.
WUJEWSKI TOMASZ :
Zamek w Chodzieży / Tomasz Wujewski .- Chodzież: Urząd Miejski w Chodzieży, 2005 .- 362[2] s.: rys.; 29 cm. Publikacja prezentuje zarys dziejów i informacje dotyczące badań architektonicznych chodzieskiego zamku.
KABAT ROMAN, ZYCHLA MARIA :
Kabat Roman, Zychla Maria, Świątynie i kaplice ziemi chodzieskiej – mały leksykon / Roman Kabat , Maria Zychla .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2009 .- 80 s; fit; 15 cm. Leksykon zawiera opis świątyń i kaplic wszystkich wyznań, w tym także obiektów już nieistniejących, znajdujących na terenie Ziemi Chodzieskiej.
KABAT ROMAN :
Historia zabudowy Chodzieży / Roman Kabat .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2008 .- 240 s.: fot.; 20 cm. Publikacja zawiera historię rozwoju sieci ulic w Chodzieży od założenia miasta do chwili obecnej.
POWIAT :
Powiat chodzieski wczoraj i dziś / pod. red. Edmunda Wolskiego .- Piła: Media. Edmund Wolski, 2008, 63[1]s.: fot., mapki; 20 cm Publikacja zawiera historię powiatu od jego założenie w XIX wieku, do czasów współczesnych, w tym historię miast i działalność władz powiatowych z przeszłości. Ponadto koncentruje się na obecnym funkcjonowaniu powiatu oraz działalności władz powiatowych. Mieści w sobie krótkie biogramy wszystkich starostów oraz krótkie kalendarium powiatu chodzieskiego.
GREWLING ROMAN :
Na prezydenckich szlakach. Z dziejów ziemi chodzieskiej / Roman Grewling .- Piła: Media Wydawnictwo, 2008 .- 39 s.: fot.; 20 cm. Publikacja prezentuje sylwetki prezydentów i opisuje ich wizyty na Ziemi Chodzieskiej od przyjazdu Stanisława Wojciechowskiego do przybycia Ryszarda Kaczorowskiego.
KOŚCIÓŁ :
Kościół kolegiacki pw. św. Floriana w Chodzieży / red. ks. Andrzej Bartosz .- Chodzież : Parafia Kolegiacka pw. św. Floriana, 1997 .- 24 s. : fot ; 20 cm. Publikacja opisuje krótko historię i wnętrze kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży.
JANISZEWSKI WALDEMAR L. :
Iskra bohaterów. Walki powstańcze na Ziemi Chodzieskiej i Pilskiej w 1919 r. / Waldemar L. Janiszewski .- Piła: Media Wydawnictwo, 2011 .- 72[2] s.: fot., port.; 23 cm. Publikacja prezentuje zarys walk powstańczych na Ziemi Chodzieskiej i Pilskiej w 1919 roku. Zawiera fotografie i sylwetki powstańców wielkopolskich, zdjęcia z miejsc upamiętniających powstanie i jego bohaterów oraz pamiątki z nimi związane
CHODZIEŻ :
Chodzież we wspomnieniach Józefa Kozaka / pod red. Robert Szumowskiego.- Chodzież: TAX-BIS s.c.- M. Szumowska – J. Kucza, 2006.- 99[1] s.: fot.; 20 cm. Wspomnienia chodzieżanina Józefa Kozaka, m.in. wydawcy prasy lokalnej w okresie międzywojennym. Publikacja zawiera przedruk „Pięćsetlecia miasta Chodzieży”, autorstwa Józefa Kozaka z 1934 roku.
CHODZIEŻ :
Chodzież i okolice na starej fotografii / pod red. Henryka Zydorczak .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2007.- 238[8] s.: fot.; 15 cm. Zbiór zdjęć i pocztówek z dawnej Chodzieży, opisany w języku polskim i niemieckim
Cykl Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej
Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej pod red. D. Grewling, H. Zydorczak, M. Strzeliński .-CHODZIEŻ : MBP, 2003 – 91,[3] S. : FOT.
Zawiera 12 esejów biograficznych o ludziach, którzy budzili polskość na Ziemi Chodzieskiej m.in. Ks. Ignacy Czechowski, Bronisław Maron, Ks. Leonard Kurpisz, Sylwester Mmańczak.
Nauczyciele i wychowawcy pod red. H. Zydorczak .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 100 S. : FOT.
Zawiera 25 esejów biograficznych ciekawych ludzi, którzy wychowali się i uczyli nie tylko przy tablicy, ale na wszelich płaszczyznach życia – od wojenncy okopów, po codzienną działalność społeczną
Koło śpiewacze Halka 1920-1965 K. I R. Kabat [Z. Horowski] .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 186 S. : FOT.
Monografia Koła Śpiewaczego Halka obejmująca lata 1920 do 1965, poszerzona o dokumentację kronikarską zawiera wiele zdjęć, kalendarium zdarzeń, notki biograficzne dyrygentów, i prezesów, wykaz członków koła.

60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, realizacja Studia-Ka Media,

 

Ekslibrisy okolicznościowe z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, wykonanie Alfred Aszkiełowicz

Ekslibrisy okolicznościowe z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, wykonanie Alfred Aszkiełowicz

         – Próby… o prozie Tadeusza Siejaka / red. Krzysztof Polarek .- Chodzież : Klub Literacki im. Tadeusza Niejaka, [1999] .- 145 s.
Publikacja materiałów z sesji popularnonaukowej w piątą rocznicę śmierci pisarza.
– Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000/ red. Franciszek Łozowski .- Poznań : WBP i CAK, [2001] .- s.30-31 : portr.
Biogram Stefana Borowskiego – dyrektora Chodzieskiej biblioteki wlatach 1958-1970
– Tadeusz Siejak : Kulturysta .- Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2004 .- 247,[1]s.
– Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 pod red.
R. Grewling .- Chodzież : Urząd Miejski w Chodzieży, 2004 .- 100,[2] s. : fot.
GREWLING ROMAN
Grewling Roman, Da capo al fine (Powtórz wszystko raz jeszcze.do końca) / Roman Grewling .- Piła: Wydawnictwo „Media”, Edmund Wolski , 2011 .- 23 s.: portr., zdjęcia, fot., rys. ; 21 cm Publikacja dotyczy życia i drogi artystycznej urodzonego w Chodzieży pianisty, Adama Harasiewicza. Publikacja została wydana z okazji przyznania pianiście tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chodzieży w 2011 roku.
 2.9MB
DOSTRZEŻ
Dostrzeż mnie, dostrzeż nas .- Chodzież : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010 .- [48] s. : fot., il., portr.; 21 cm Zbiór prac uczestniczek projektu „Dostrzeż mnie, dostrzeż nas” w ramach programu „Równać Szanse 2010”.
 4.6MB
Z Bolemką w warkoczach
Z Bolemką w warkoczach, (słowo wstępu Dariusz Olejniczak) .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 16 S. : IL. Zbiór wierszy tematycznie związanch z miastem Chodzież z okazji 570 rocznicy Miasta Chodzieży. Wyboru dokonał Dariusz Olejniczak, ilustracje przedstawiające miasto wykonała Agnieszka Trojanowska.
 1.3MB
Stefan Michalski
PATRON MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODZIEŻY. – CHODZIEŻ : MBP, 1991 – 10,[2] S. : RYS. Publikacja zawiera biografię Stefana Michalskiego, portret Patrona i zdjęcie nagrobka.
 1.0MB
Promocja
(Słowo wstępu Dariusz Olejniczak).- CHODZIEŻ: MBP, 2002 – 39,[1] S. : FOT.,PORTR. Tomik poezji 17 młodych autorów zamieszkujących w powiecie chodzieskim, zrzeszonych w grupie Miłośników poezji w Chodzieskiej Bibliotece.
 1.5MB
Papier –
Papier (wybór Dariusz Olejniczak); Chodzież; MBP, 2006 – 23 s. Nowy tomik Papier jest kontynuacją zbiorku wierszy Promocja. Pięcioro młodych poetów z Chodzieży i okolic prezentuje kolejne swoje utwory. Nowy tomik ukazał się w 60 -te urodziny Miejskiej Biblioteki Publiocznej w Chodzieży i będzie to jednym ze śladów tego jubileuszu.
 1.6MB
Publikacja z okazji nadania imienia Bibliotece –
50 [pięćdziesiąt] lat MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY (1946-1966) .- Chodzież : MBP, 1996 .- [36] S. : FOT.,PORTR. Publikacja jubileuszowa zawiera zarys dziejów Biblioteki, pracę poszczególnych działów, kadrę pracowniczą, exlibrisy Biblioteki
 3.8MB