Realizowane Programy

Nazwa instytucji, do której aplikowano Nazwa programu/priorytetu Nazwa zadania Całkowity koszt projektu Środki własne Przyznana dotacja

 

 

Rok 2019          
Instytut Książki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2010 Remont pomieszczeń Miejskiej biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży 208 000,00 52 000,00 156 000,00
Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 45 081,00 30 000,00 15 981,00
Rok 2018        
Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 46 387,00 30 000,00 16 387,00
Rok 2017          
Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 47 343,32 32 112,32 15 231,00
Rok 2016          
Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 41 102,95 26 932,95 14 170,00
Rok 2015          
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 28 460,00 15 000,00 13 460,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura rozwoju kultury” „Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej rozbudowy biblioteki” 67 000,00 17 000,00 50 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja literatury i czytelnictwa” „Ksiązka od podszewki”  6 900,00  1 900,00  5 000,00
Rok 2014                        
Biblioteka Narodowa „Literatura i czytelnictwo” Zakup nowości wydawniczych-priorytet II 2 000,00    500,00 1 500,00
Fundacja Orange „Akademia Orange” „Gliniane zmagania z tradycją w tle” 7 650,00 1 550,00 6 100,00
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności „Równać Szanse” „Do-pasjowani do miasta’ 7 300,00 1 500,00 5 800,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura rozwoju kultury” „Dogonić czas-nowoczesna i zmodernizowana biblioteka w Chodzieży” 135 000,00 35 000,00 100 000,00
Biblioteka Narodowa „Literatura i czytelnictwo” Zakup nowości wydawniczych 25 767,00 15 000,00 10 767,00
Rok 2013          
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce „Aktywna biblioteka” „Przez wertepy do literatury”  5 275,00    900,00 4 375,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce „Aktywna biblioteka” „Z czego Chodzież słynie, notowanie w rymie”  4 750,00    800,00 3 950,00
Biblioteka Narodowa Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 26 580,00 15 000,00 11 580,00
Rok 2012
Instytut Książki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 19 963,00 0,00 19 963,00
Biblioteka Narodowa Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 26 905,00 15 000,00 11 905,00
Rok 2011
Biblioteka

Narodowa

Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 38 202,00 30 000,00   8 202,00
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Równać Szanse „Dostrzeż mnie, dostrzeż nas”   7 120,00   1 520,00   5 600,00
Rok 2010
Biblioteka Narodowa Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 45 406,00 40 000,00  5 406,00
Rok 2009
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo 15.rocznica śmierci pisarza-inżyniera dusz Tadeusz Siejaka. „Co sprawia, że pamiętam?”   8 700,00   2 400,00 6 300,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo „PoMolowana historia naszego miasta”-podróż do miejsc zapomnianych.   3 600,00      900,00  2 700,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 45 614,08 41 000,48   4 614,00
Rok 2008
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo Zakup nowości wydawniczych 49 356,00 35 446,00 13 910,00
Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych budynku biblioteki 35 000,00 15 000,00 20 000,00