Realizowane Programy

Nazwa instytucji, do której aplikowano

Nazwa programu/priorytetu

Nazwa zadania

Całkowity koszt projektu

Środki własne

Przyznana dotacja

Rok 2018

Biblioteka Narodowa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

46 387,00

30 000,00

16 387,00

Rok 2017

Biblioteka Narodowa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

47 343,32

32 112,32

15 231,00

Rok 2016

Biblioteka Narodowa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet1

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

41 102,95

26 932,95

14 170,00

Rok 2015

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Literatura i czytelnictwo”

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

28 460,00

15 000,00

13 460,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Infrastruktura rozwoju kultury”

„Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej rozbudowy biblioteki”

67 000,00

17 000,00

50 000,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Promocja literatury i czytelnictwa”

„Ksiązka od podszewki”

6 900,00

1 900,00

5 000,00

Rok 2014

                

Biblioteka Narodowa

„Literatura i czytelnictwo”

Zakup nowości wydawniczych-priorytet II

2 000,00

   500,00

1 500,00

Fundacja Orange

„Akademia Orange”

„Gliniane zmagania z tradycją w tle”

7 650,00

1 550,00

6 100,00

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

„Równać Szanse”

„Do-pasjowani do miasta’

7 300,00

1 500,00

5 800,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Infrastruktura rozwoju kultury”

„Dogonić czas-nowoczesna i zmodernizowana biblioteka w Chodzieży”

135 000,00

35 000,00

100 000,00

Biblioteka Narodowa

Literatura i czytelnictwo”

Zakup nowości wydawniczych

25 767,00

15 000,00

10 767,00

Rok 2013

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

„Aktywna biblioteka”

„Przez wertepy do literatury”

5 275,00

   900,00

4 375,00

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

„Aktywna biblioteka”

„Z czego Chodzież słynie, notowanie w rymie”

4 750,00

   800,00

3 950,00

                 

Biblioteka Narodowa

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

26 580,00

15 000,00

11 580,00

Rok 2012

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

19 963,00

0,00

19 963,00

Biblioteka Narodowa

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

26 905,00

15 000,00

11 905,00

Rok 2011

Biblioteka

Narodowa

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

38 202,00

30 000,00

  8 202,00

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Równać Szanse

„Dostrzeż mnie, dostrzeż nas”

  7 120,00

  1 520,00

  5 600,00

Rok 2010

Biblioteka Narodowa

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

45 406,00

40 000,00

5 406,00

Rok 2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura i czytelnictwo

15.rocznica śmierci pisarza-inżyniera dusz Tadeusz Siejaka. „Co sprawia, że pamiętam?”

  8 700,00

  2 400,00

6 300,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura i czytelnictwo

„PoMolowana historia naszego miasta”-podróż do miejsc zapomnianych.

  3 600,00

     900,00

2 700,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

45 614,08

41 000,48

  4 614,00

Rok 2008

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literatura i czytelnictwo

Zakup nowości wydawniczych

49 356,00

35 446,00

13 910,00

Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych budynku biblioteki

35 000,00

15 000,00

20 000,00