Historia biblioteki

Początki Biblioteki

Początki biblioteki chodzieskiej sięgają okresu międzywojennego, związane są
z działalnością Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego głównym celem było zakładanie bibliotek ludowych, a za ich pośrednictwem kształtowanie świadomości narodoweji postaw patriotycznych.

Pierwsza biblioteka w Chodzieży mieściła się na plebani, założył ją ksiądz Ignacy Czechowski, ówczesny proboszcz i zarazem prezes powiatowej komórki TCL. Pierwszymi bibliotekarkami były wówczas- siostra ks. I. Czechowskiego – Kazimiera Czechowska oraz pani Maślanka.

Kontynuatorem pracy bibliotekarskiej był Stefan Michalski, który w 1920 roku przybył z Poznania i objął stanowisko lekarza powiatowego w miejscowym szpitalu. Został prezesem chodzieskiego TCL, był reformatorem pracy bibliotecznej, okazał się zasłużonym społecznikiem, gorliwym krzewicielem oświaty.

W tym okresie biblioteka w Chodzieży miała szczególne znaczenie dla przywrócenia poprawności polskiego języka i wzbogacenia kultury polskiej.
Dla upamiętnienia zasług Stefana Michalskiego, od 1991 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży nosi jego imię.

3 maja 1946 r. Uroczyste otwarcie biblioteki przez starostę Zygmunta Sierakowskiego