Biblioterapia

Biblioterapia - leczenie poprzez czytanie

Biblioterapia to terapia czytelnicza, w której wykorzystuje się terapeutyczne wartości literatury w odniesieniu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących psychicznego wsparcia.

Zajęcia przeznaczona są dla dzieci i młodzieży, odbywają się w grupach do 16 osób.

Na sesjach biblioterapeutycznych panuje sprzyjający klimat, dzięki któremu bardzo często uczestnicy identyfikują się z bohaterami literackimi. Niektóre cech i zachowania bohaterów literackich dostrzegają u siebie, co pozwala im lepiej poznać i zrozumieć własne zachowania w różnych sytuacjach. Pod wpływem losów bohaterów książkowych uczą się rozwiązywać własne problemy i nabierają do nich dystansu.

W atmosferze zabawy, relaksu i zrozumienia są zachęcani do czytania, pisania i wypowiadania się, a przede wszystkim są lepiej przygotowani do funkcjonowania w swoim otoczeniu oraz skomplikowanej rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej.

Celem organizowanych zajęć jest:
– rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie uczuć własnych i cudzych,
– tolerancja i otwartość na innych,
– akceptowanie odmienności,
– nastawienie na szukanie mocnych stron w sobie i kolegach,
– rozwiązywanie konfliktów zgodnie z zasadami współżycia w grupie,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– radzenia sobie ze strachem, lękiem, stresem, złością i agresją
– propagowanie stylu życia bez nałogów

Spotkania odbywają się w bibliotece
Zapraszamy do współpracy
 

Kontakt: Justyna Belter tel. 67/ 067 38-18-108; justynabel@poczta.onet.pl

Samochwała w kącie stała    

Czy lubimy osoby przechwalające się, aroganckie, nie widzące nikogo i niczego poza czubkiem własnego nosa?  Na te i inne tematy dyskutowaliśmy po przeczytaniu opowiadania Małgorzaty Musierowicz „Kredki”