Aktualności

W drugiej połowie lipca, w dziale multimedialnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży odbyły się warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy brali udział w prezentacji prac graficznych, następnie sami mięli okazję się wykazać. Na pierwszych zajęciach ich zadaniem była odpowiedź na temat, który wprowadzał w tajniki projektowania. Następnie, czas wypełniły ćwiczenia na programach graficznych. Uczestnicy szybko pojmowali zagadnienia i możliwości programów oraz wykazywali się chęcią do działania. Zajęcia miały na celu wzbogacić wiedzę na temat projektowania graficznego i stanowiły dla niektórych pierwsze starcie z tą tematyką.