Ul. Piekary

Jak sama nazwa wskazuje, swoją miano ulica wzięła od zamieszkujących wytwórców pieczywa. Za rok jej założenia możemy uznać rok 1688. Znaczącym jest, że jest to jedna z czterech pierwszych ulic, która otrzymała swą nazwę dekretem właściciela miasta, Zygmunta Grudzińskiego w 1768 roku. Otrzymała ona nazwę ulicy Żydowskiej, ponieważ w tamtym czasie członkowie cechu piekarskiego ustępowali już znacznie liczbą Żydów przy niej zamieszkałych. Nic dziwnego, gdyż ulica Piekary leżała nieopodal chodzieskiej synagogi. Ulica wielokrotnie zmieniała swą nazwę, w okresie PRL była ulicą 7 listopada – dla uczenia wybuchu rewolucji październikowej. Budziło to wśród części mieszkańców niechęć, wobec czego – mimo, że 7 listopada upamiętniano także mord na obywatelach powiatu chodzieskiego na Wzgórzach Morzewskich z 1939 roku – w czasach II RP powrócono do pierwotniej nazwy – Piekary. Przy ulicy swe domy posiadali nie tylko piekarze, ale także rzeźnicy, stolarze i kupcy.