Ul. Józefa Raczkowskiego

Ulica ta istniała (choć nienazwana) od momentu założenia miasta, gdyż łączyła rynek z drogą do chodzieskiego zamku. W związku z tym, już pod koniec XVIII wieku otrzymała nazwę zamkowej, następnie, w XIX wieku zaczęto ja nazywać ulicą Poznańską. W 1935 roku zmieniono jej nazwę na Marszałka J. Piłsudzkiego. W 1953 roku nadano jej imię Józefa Raczkowskiego, dowódcy chodzieskich ochotników (Straży Ludowej) walczących w powstaniu wielkopolskim o wyzwolenie miasta. W bitwie o Chodzież Raczkowski odniósł poważną ranę, z powodu której zmarł w szpitalu trzy tygodnie później. W 2002 roku, staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej u wylotu ulicy w kierunku Rynku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu bohaterowi. Przy ulicy Raczkowskiego mieści się także siedziba Cechu Rzemiosł Różnych, „Dom Rzemiosła”. Organizacja ta została założona w 1953 roku skupiając przedstawicieli rzemiosła ze wszystkich działających w mieście branż. Oprócz codziennej pracy na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, a także nauczania zawodów nowych pokoleń uczniów, Cech spełnia ważną funkcję społeczną, organizując, wspomagając i uczestnicząc w niemal wszystkich inicjatywach lokalnej społeczności. W roku 2023 Cech obchodził swoją 70 rocznicę założenia.