Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży gościła piknik edukacyjny pt. „Sieciaki na wakacjach”. Akcja ta organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę na terenie całej Polski i kierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat, a jej celem jest:

  • dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu bezpiecznego posługiwania się komputerem i Internetem,
  • identyfikacji zagrożeń internetowych,
  • zapoznanie dzieci i młodzieży ze sposobami reagowania na niebezpieczeństwa internetowe,
  • prezentacja oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia w Internecie.

W trakcie spotkania, prowadzonego przez Dominikę Nowak – bibliotekarki Działu dla Dzieci oraz Dariusza Macieja Walczaka – trenera edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowe, dzieci obejrzały trzy kreskówki edukacyjne na temat bezpieczeństwa w sieci: „Nie podawaj swoich danych”, „Zabezpiecz swój komputer”, „Mów, jeśli coś jest nie tak”. Po emisji każdego filmu brały udział w konkursie dotyczącym danej kreskówki, który polegał na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi (nagradzanej lizakami) na przygotowane pytania, a w tzw. „sieciakowym centrum rozrywki” rozwiązywały krzyżówki, rebusy, quizy, kolorowały malowanki.

Piknik edukacyjny miał na celu zapoznanie dzieci z zagrożeniami w sieci, a przede wszystkim nauczenie je odpowiednio na nie reagować. Poznały cztery zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:

  1. Nie podawaj swoich danych!
  2. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
  3. Mów, jeśli coś jest nie tak!
  4. Zabezpiecz swój komputer!

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a następnie – zgodnie z zasadami bezpiecznego surfowania w sieci – poznawały i eksplorowały ciekawe miejsca w Internecie.