Aktualności

W środę 7 listopada br., w ramach cyklu pt. „Poezja dobrego sąsiedztwa”, mieliśmy przyjemność gościć poetów: Romualda Mieczkowskiego z Litwy oraz Stanisława Szewczenko z Ukrainy. Gości przedstawiła i przybliżyła ich twórczość  – Zofia Grabowska-Andrijew.

Romuald Mieczkowski – publicysta, dziennikarz, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Znad Wilii” jest oddany sprawom społeczności polskiej na Litwie. Organizuje coroczne festiwale artystyczne skupiając pisarzy, poetów, publicystów i artystów z wielu krajów. W swoim dorobku ma kilkanaście tomików wierszy. Wileński twórca uważa, że poezja jest prowokacją poety, winna wzbudzać zadumę, nostalgię. W wielu jego wierszach wspomina czasy dzieciństwa spędzone w rodzinnej wiosce pod Wilnem. Jego twórczość podejmuje tematy więzi polsko-litewskich.

Ukraiński poeta – Stanisław Szewczenko, z wykształcenia cybernetyk, znany jest w Polsce przede wszystkim jako doskonały tłumacz wierszy Miłosza oraz wielu współczesnych poetów polskich. Jest również twórcą antologii polskiej poezji pt. Dlatego że są, w której m.in. znalazły się utwory Jana Pawła II.  Na spotkaniu mieliśmy okazję wysłuchać kilku wierszy Stanisława Szewczenki, podejmuje on w swojej twórczości głównie temat miłości, sensu życia. Uważa, że bez wzruszenia nie ma prawdziwej poezji. Wiersz powinien zawierać „coś” nowego, nową myśl, nowe połączenie słów i przede wszystkim wzruszyć odbiorcę. Cechą poezji Szewczenki jest naturalna melodyjność, a nawet śpiewność, dlatego jego wiersze często rozbrzmiewają z estrad i radia.

Spotkanie powiązane było z 41. Międzynarodowym Listopadem Poetyckim, organizowanym w Poznaniu. Chodzieskie wydarzenie zgromadziło młodzież z I LO im. Św. Barbary oraz z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, nauczycieli oraz czytelników biblioteki. Wspólny odbiór poezji obu twórców stał się interesującym połączeniem zainteresowań czytelników z literackim światem, który ocala ludzką duszę i sprawia, że również proza życia może być wytchnieniem na kartach liryki.