O bibliotece – archiwalne

Początki Biblioteki

Początki biblioteki chodzieskiej sięgają okresu międzywojennego, związane są
z działalnością Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego głównym celem było zakładanie bibliotek ludowych, a za ich pośrednictwem kształtowanie świadomości narodoweji postaw patriotycznych.

Pierwsza biblioteka w Chodzieży mieściła się na plebani, założył ją ksiądz Ignacy Czechowski, ówczesny proboszcz i zarazem prezes powiatowej komórki TCL. Pierwszymi bibliotekarkami były wówczas- siostra ks. I. Czechowskiego – Kazimiera Czechowska oraz pani Maślanka.

Kontynuatorem pracy bibliotekarskiej był Stefan Michalski, który w 1920 roku przybył z Poznania i objął stanowisko lekarza powiatowego w miejscowym szpitalu. Został prezesem chodzieskiego TCL, był reformatorem pracy bibliotecznej, okazał się zasłużonym społecznikiem, gorliwym krzewicielem oświaty.

W tym okresie biblioteka w Chodzieży miała szczególne znaczenie dla przywrócenia poprawności polskiego języka i wzbogacenia kultury polskiej.
Dla upamiętnienia zasług Stefana Michalskiego, od 1991 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży nosi jego imię.

3 maja 1946 r. Uroczyste otwarcie biblioteki przez starostę Zygmunta Sierakowskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Koło Chodzież
Siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży ma ul. Kościuszki 32  – kontakt tel.0 67 381 81 08, 067 381 81 38
Zarząd: 
Dorota Grewling – przewodnicząca
Justyna Belter – sekretarz
Elżbieta Habet – skarbnik

Koło obejmuje swoją działalnością powiat chodzieski, liczy 21 członków.

Wypożyczalnia dla dorosłych

Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły piętnaście lat. Obsługą czytelników zajmują się wykwalifikowane pracownice. W trosce o czytelników, dla którego dostęp do książki jest utrudniony z różnych powodów, biblioteka prowadzi działalność poza placówką macierzystą w formie punktów bibliotecznych, świadczy usługę Książka na telefon dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

 

Regulamin zasad i warunków udostępniania zbiorów

Dział Multimedialny

Dysponuje kasetami VHS i płytami DVD z lekturami i bajkami, materiałami popularnonaukowymi, filmami fabularnymi i animowanymi, udostępnia czytelnikom zbiory na miejscu w czytelni i na zewnątrz. Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na czytanie proponuje kasety magnetofonowe lub płyty CD z nagraniami literatury polskiej i obcej. Czytelnia internetowa świadczy nieodpłatnie usługi dostępu do sieci Internet na trzech stanowiskach oraz umożliwia odpłatnie : wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych i skanowanie materiałów bibliotecznych.

 

Regulamin zasad i warunków udostępniania zbiorów

 

Dział Historii i Tradycji Miasta

Dział Historii i Tradycji Miasta Chodzieży, funkcjonujący w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej zajmuje trzy sale ekspozycyjne. Zgromadzone i zaaranżowane zostały w nim eksponaty związane z lokalną historią i kulturą, od czasów najdawniejszych do połowy XX wieku.

Do zwiedzania wnętrz zaprasza już klatka schodowa, ozdobiona reprodukcjami zdjęć Chodzieży z przed ponad 100 lat. Ten sposób wprowadzenia w dzieje regionu kontynuowany jest na ścianach sal muzealnych.

Regulamin zasad i warunków udostępniania zbiorów

Czytelnia dla dorosłych

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym. Chlubą czytelni są pięknie wydane reprinty. Uzupełniany jest również zbiór regionaliów oraz bieżące dokumenty życia społecznego, które zaspokajają potrzeby zainteresowanych naszym regionem. W czytelni udostępnia się zbiory na miejscu, obsługuje wypożyczenia międzybiblioteczne, prowadzi działalność informacyjną, zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliotekarstwa. Opracowuje się także zestawienia bibliograficzne na żądane przez czytelników tematy. Czytelnia jest ośrodkiem pracy kulturalno-edukacyjnej, bibliotekarze współpracują z nauczycielami szkół ponadpodstawowych i organizacjami społecznymi. Czytelnia świadczy usługi reprograficzne (kserokopie materiałów bibliotecznych lub wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych.

Regulamin zasad i warunków udostępniania zbiorów

Dział dla dzieci

Mieści się na piętrze budynku głównego. Wypożyczalnia oferuje młodym czytelnikom bogaty zbiór bajek, książek o tematyce przygodowej, historycznej i obyczajowej. Znaczną część księgozbioru stanowią również książki popularnonaukowe. Obok wypożyczalni znajduje się „Kącik Bajkowej Przygody” – miejsce przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach i ich rodzicach. W Dziale dla Dzieci na najmłodszych czytelników zarówno z grup szkolno-przedszkolnych jak i pojedynczych miłośników książek  czeka szereg orgaznizowanych  zajęć edukacyjno-kulturalnych.

Regulamin zasad i warunków udostępniania zbiorów