Instrukcja wyszukiwania i logowania

1 – wybrać katalog (dostępne katalogi: Katalog MBP, Bibliografia regionalna, Kartoteka zagadnieniowa, Bibliografia z SOWA, Katalog pocztówek, Katalog fotografii, Dokumenty życia społecznego)
2 – wybrać jeden ze sposobów wyszukiwania (tytuł, nazwisko i imię, symbol UKD, hasło przedmiotowe, tytuł serii, wydawca, numer ISBN)
3 – wpisać tytuł (jeśli 2 wg tytułu) i kliknąć na SZUKAJ


– wynikiem będzie lista książek oraz ich rozmieszczenie (np.: Biblioteka Główna, Filia nr …)


– wybierając dostępność egzemplarzy można zamówić książkę klikając na Zamawiam wydanie.
UWAGA!
 Można zamawiać książki tylko aktualnie wypożyczone.


– klikając na Zamawiam wydanie pojawi się okno logowania. Formularz logowania należy wypełnić i kliknąć na Zaloguj. Należy wpisać pełne nazwisko i imię oraz hasło. UWAGA! Hasło logowania może ustawić lub zmienić tylko dyżurujący bibliotekarz. W tym celu należy osobiście (wraz z kartą biblioteczną) przyjść do Biblioteki Głównej (Kościuszki)


– po poprawnym podaniu danych książka zostaje zarezerwowana. Biblioteka wysyła pisemne zawiadomienie (pocztą) jeśli książka z zamówień przechodzi do rezerwacji. UWAGA! Zarezerwowaną książkę należy odebrać w terminie 7 dni.


– po zalogowaniu można sprawdzić również takie dane jak: aktualne wypożyczenia, rezerwacje i zamówienia.