Aktualności

14 listopada br. odbył się kolejny wykład  prof. dr. hab. Leszka Teusza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach „Akademii literatury i sztuki dla młodzieży”. Tematem wykładu była interpretacja tekstów lirycznych na przykładzie dwóch wierszy: Wisławy Szymborskiej „Chmury” oraz Czesława Miłosza „Obłoki”.