Aktualności

We wtorek, 24 kwietnia, w czytelni chodzieskiej MBP odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę Tadeusz Matraszka, „Chodzieskie ciekawostki: wydarzenia”.  Książka ta zawiera ponad sto informacji o Chodzieży, napisanych w sposób krótki i treściwy, uzupełniony licznymi fotografiami. Na spotkaniu, autor podkreślał dlaczego ciekawostki są zbudowane w tak zwięzły sposób i komu warto sięgnąć po książeczkę. Okazuje się, że zarówno młodzież, dorośli, stali mieszkańcy i turyści, znajdą w publikacji coś dla siebie. Autor opowiadał o kilku interesujących zdarzeniach z dziejów Chodzieży, wspomniał także o kilku popełnianych przez chodzieżan błędów, np. w kwestii  tzw. „Szwajcarii chodzieskiej”. Przedstawił też kilka nieznanych faktów z historii miasta, jak na przykład udział Chodzieży w powstaniu krakowskim z 1846 roku. Okazuje się, że nasze miasto skrywa jeszcze wiele tajemnic! W drugiej części spotkania odbył się quiz historyczny o Chodzieży – kilkoro zawodników przy użyciu telefonów i aplikacji kahoot odpowiadało na pytania z dziejów miasta. Na zakończenie, burmistrz, Jacek Gursz przekazał na ręce dyrektor biblioteki, Doroty Grewling, prezentowany publicznie już wcześniej kodeks pochodzący z XVIII wieku, a zawierający zbiór praw Chodzieskich z 1768 roku.