Aktualności

W związku z obchodzonym niedawno Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży miała okazję wysłuchać wykładu dr hab. prof. Leszka Teusza z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza na temat „agresji w  języku”. Prelegent zwrócił uwagę jak często w obecnych czasach, w najróżniejszych, codziennych okolicznościach spotykamy się z agresywnym językiem pełnym wulgaryzmów i ironii. Ubolewa nad tym, że coraz częściej prosty, nieelegancji język jest dopuszczalny w środkach masowego przekazu, staje się normą. Według wykładowcy dużą rolę prócz samej treści odgrywa również sposób w jaki ją wypowiadamy, jej ekspresywność, intonacja czy tempo.

Profesor zachęcał młodych ludzi do codziennej pracy nad własnym językiem. Podpowiadał jak go wzbogacać i „szlifować”, ponieważ sposób w jaki się wypowiadamy wpływa na to jak myślimy, kształtuje nasze postawy, czyni życie ciekawszym i pełniejszym.