Aktualności

W środę rozpoczął się cykl wykładów prof. dr. hab. Leszka Teusza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, skierowanych do młodzieży licealnej – Akademia literatury i sztuki dla młodzieży. W pierwszym, wprowadzającym spotkaniu, którego temat brzmiał: ABC literatury. Jak czytać i rozumieć teksty literackie, szczególnie poetyckie? – uczestniczyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży. Profesor na przykładach kilku wierszy m.in. Rozmowy z kamieniem Wisławy Szymborskiej czy Kamyka Zbigniewa Herberta wyjaśnił, że literatura stwarza świat niemożliwy, który zawiera element zadziwienia. Zwrócił uwagę na to, że język literacki poprzez swoją obrazowość, kształtuje inną wizję świata. Podsumowując wykład – warto przytoczyć, za profesorem, słowa francuskiego symbolisty Paula Valery`ego: „proza to marsz, poezja to taniec”.