Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Chodzieży