Aktualności

W czwartek, 2 sierpnia br., w Czytelni MBP odbyło się spotkanie z Aleksanderem Bąkiem, projektantem  i twórcą licznych herbów miast i powiatów, a także grafikiem specjalizującym się w tworzeniu znaków graficznych i logotypów. Spotkanie miało na celu konsultacje ze społeczeństwem  powiatu chodzieskiego w sprawie nowego (koniecznego ze względu na przepisy prawne) herbu powiatu chodzieskiego. W związku z tym w rozmowie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, ze starostą, Julianem Hermaszczukiem, na czele. W trakcie spotkania, zebrani zaznajomili się z koncepcjami herbów używanych przez miasta i powiaty w województwie, szczególnie, wielkopolskim, a także dzielili się z autorem spostrzeżeniami na temat „roboczego” herbu. Wszystkie uwagi zostaną zapewne wzięte pod uwagę, a nowy herb powiatu już niedługo zmieni swoje obecne oblicze.