Spotkanie z Waldemarem Wierzbą „Tej, kochać babe to nie jes tak ajfach!…”