Publikacje Regionalne

Leonard Kurpisz
Kronika kościołów chodzieskich, Chodzież 1933, s. 310, [13]: mapy; 21cm. Kronika stanowi nie tylko wnikliwe opracowanie dziejów chodzieskich świątyń i parafii, ale jest także pierwszą napisaną po polsku historią naszego miasta.
 139MB
Morzewski Józef
POLSKA wyspa w powiecie chodzieskim za czasów zaborczych / Józef Morzewski. – Chodzież : Nakład Autora, [Orędownik Wielkopolski], 1932. – 75,[2]s.:fot.,portr. ; 21 cm
 25MB
O stronie
O stronie technicznej uruchomienia biblioteki T.C.L. i tegoż uruchomienia nowym systemie : według referatu swego wygłoszonego na Sejmiku oświatowym w Poznaniu dnia 6-go października 1909 r. / oprac. Stefan Michalski. – Poznań : Towarzystwo Czytelni Ludowych, 1910. – 52 s. ; 19 cm
 10MB
Sprawozdanie
SPRAWOZDANIE Państwowego Gimnazjum Humanistycznego im.Św.Barbary w Chodzieży za czas od 1922-1929 r. / oprac. Marcin Gołąb. – Chodzież : Drukarnia „Gazety Nadnoteckiej”, 1929. – 67 s. : fot.,tab. ; 21×30 cm
Zabytki
ZABYTKI wielkopolskie : ilustrowany przewodnik po Poznaniu i Wielkopolsce. – Poznań : Marcin Derda, 1929. – 277s.: fot., il. ; 23 cm
OPOWIEŚCI I LEGENDY CHODZIESKIE –
Opowieści i legendy chodzieskie .- Chodzież: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego , 2014 .- 71 s.: [il. Alfred Aszkiełowicz]; 22 cm.
ORŁOWSKI ZYGMUNT –
Przyczynki do historii miasta Chodzieży, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 1990, s. 32 [4]. Publikacja omawia trzy następujące zagadnienia: „Żydzi w Chodzieży”, „Sprawa Cmentarza św. Barbary na tle polityki germanizacyjnej” oraz „Przeprawa Dziembowska”.
 25.4MB
Chodzieżanie –
Chodzieżanie: ks. Ignacy Czechowski (1877 – 1991), Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież 1991, s. 8. Zawiera krótką biografię i opis działalności wielkiego patrioty, społecznika i proboszcza chodzieskiej parafii w latach 1912-24.
 9.7MB
GRABOWSKA-ANDRIJEW ZOFIA :
Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Chodzieskiej. / Zofia Grabowska-Andrijew.- Chodzież: Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału, 2005.- 95[5]s.: fot., portr.; 20 cm. Publikacja zawiera historię ZNP Ziemi Chodzieskiej w dniu jubileuszu 100-lecia Związku.
WUJEWSKI TOMASZ :
Zamek w Chodzieży / Tomasz Wujewski .- Chodzież: Urząd Miejski w Chodzieży, 2005 .- 362[2] s.: rys.; 29 cm. Publikacja prezentuje zarys dziejów i informacje dotyczące badań architektonicznych chodzieskiego zamku.
KABAT ROMAN, ZYCHLA MARIA :
Kabat Roman, Zychla Maria, Świątynie i kaplice ziemi chodzieskiej – mały leksykon / Roman Kabat , Maria Zychla .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2009 .- 80 s; fit; 15 cm. Leksykon zawiera opis świątyń i kaplic wszystkich wyznań, w tym także obiektów już nieistniejących, znajdujących na terenie Ziemi Chodzieskiej.
KABAT ROMAN :
Historia zabudowy Chodzieży / Roman Kabat .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2008 .- 240 s.: fot.; 20 cm. Publikacja zawiera historię rozwoju sieci ulic w Chodzieży od założenia miasta do chwili obecnej.
POWIAT :
Powiat chodzieski wczoraj i dziś / pod. red. Edmunda Wolskiego .- Piła: Media. Edmund Wolski, 2008, 63[1]s.: fot., mapki; 20 cm Publikacja zawiera historię powiatu od jego założenie w XIX wieku, do czasów współczesnych, w tym historię miast i działalność władz powiatowych z przeszłości. Ponadto koncentruje się na obecnym funkcjonowaniu powiatu oraz działalności władz powiatowych. Mieści w sobie krótkie biogramy wszystkich starostów oraz krótkie kalendarium powiatu chodzieskiego.
GREWLING ROMAN :
Na prezydenckich szlakach. Z dziejów ziemi chodzieskiej / Roman Grewling .- Piła: Media Wydawnictwo, 2008 .- 39 s.: fot.; 20 cm. Publikacja prezentuje sylwetki prezydentów i opisuje ich wizyty na Ziemi Chodzieskiej od przyjazdu Stanisława Wojciechowskiego do przybycia Ryszarda Kaczorowskiego.
KOŚCIÓŁ :
Kościół kolegiacki pw. św. Floriana w Chodzieży / red. ks. Andrzej Bartosz .- Chodzież : Parafia Kolegiacka pw. św. Floriana, 1997 .- 24 s. : fot ; 20 cm. Publikacja opisuje krótko historię i wnętrze kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży.
JANISZEWSKI WALDEMAR L. :
Iskra bohaterów. Walki powstańcze na Ziemi Chodzieskiej i Pilskiej w 1919 r. / Waldemar L. Janiszewski .- Piła: Media Wydawnictwo, 2011 .- 72[2] s.: fot., port.; 23 cm. Publikacja prezentuje zarys walk powstańczych na Ziemi Chodzieskiej i Pilskiej w 1919 roku. Zawiera fotografie i sylwetki powstańców wielkopolskich, zdjęcia z miejsc upamiętniających powstanie i jego bohaterów oraz pamiątki z nimi związane
CHODZIEŻ :
Chodzież we wspomnieniach Józefa Kozaka / pod red. Robert Szumowskiego.- Chodzież: TAX-BIS s.c.- M. Szumowska – J. Kucza, 2006.- 99[1] s.: fot.; 20 cm. Wspomnienia chodzieżanina Józefa Kozaka, m.in. wydawcy prasy lokalnej w okresie międzywojennym. Publikacja zawiera przedruk „Pięćsetlecia miasta Chodzieży”, autorstwa Józefa Kozaka z 1934 roku.
CHODZIEŻ :
Chodzież i okolice na starej fotografii / pod red. Henryka Zydorczak .- Chodzież: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 2007.- 238[8] s.: fot.; 15 cm. Zbiór zdjęć i pocztówek z dawnej Chodzieży, opisany w języku polskim i niemieckim
Cykl Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej
Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej pod red. D. Grewling, H. Zydorczak, M. Strzeliński .-CHODZIEŻ : MBP, 2003 – 91,[3] S. : FOT.
Zawiera 12 esejów biograficznych o ludziach, którzy budzili polskość na Ziemi Chodzieskiej m.in. Ks. Ignacy Czechowski, Bronisław Maron, Ks. Leonard Kurpisz, Sylwester Mmańczak.
Nauczyciele i wychowawcy pod red. H. Zydorczak .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 100 S. : FOT.
Zawiera 25 esejów biograficznych ciekawych ludzi, którzy wychowali się i uczyli nie tylko przy tablicy, ale na wszelich płaszczyznach życia – od wojenncy okopów, po codzienną działalność społeczną
Koło śpiewacze Halka 1920-1965 K. I R. Kabat [Z. Horowski] .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 186 S. : FOT.
Monografia Koła Śpiewaczego Halka obejmująca lata 1920 do 1965, poszerzona o dokumentację kronikarską zawiera wiele zdjęć, kalendarium zdarzeń, notki biograficzne dyrygentów, i prezesów, wykaz członków koła.

60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, realizacja Studia-Ka Media,

 

Ekslibrisy okolicznościowe z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, wykonanie Alfred Aszkiełowicz

Ekslibrisy okolicznościowe z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, wykonanie Alfred Aszkiełowicz

         – Próby… o prozie Tadeusza Siejaka / red. Krzysztof Polarek .- Chodzież : Klub Literacki im. Tadeusza Niejaka, [1999] .- 145 s.
Publikacja materiałów z sesji popularnonaukowej w piątą rocznicę śmierci pisarza.
– Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000/ red. Franciszek Łozowski .- Poznań : WBP i CAK, [2001] .- s.30-31 : portr.
Biogram Stefana Borowskiego – dyrektora Chodzieskiej biblioteki wlatach 1958-1970
– Tadeusz Siejak : Kulturysta .- Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2004 .- 247,[1]s.
– Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 pod red.
R. Grewling .- Chodzież : Urząd Miejski w Chodzieży, 2004 .- 100,[2] s. : fot.
GREWLING ROMAN
Grewling Roman, Da capo al fine (Powtórz wszystko raz jeszcze.do końca) / Roman Grewling .- Piła: Wydawnictwo „Media”, Edmund Wolski , 2011 .- 23 s.: portr., zdjęcia, fot., rys. ; 21 cm Publikacja dotyczy życia i drogi artystycznej urodzonego w Chodzieży pianisty, Adama Harasiewicza. Publikacja została wydana z okazji przyznania pianiście tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chodzieży w 2011 roku.
 2.9MB
DOSTRZEŻ
Dostrzeż mnie, dostrzeż nas .- Chodzież : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010 .- [48] s. : fot., il., portr.; 21 cm Zbiór prac uczestniczek projektu „Dostrzeż mnie, dostrzeż nas” w ramach programu „Równać Szanse 2010”.
 4.6MB
Z Bolemką w warkoczach
Z Bolemką w warkoczach, (słowo wstępu Dariusz Olejniczak) .- CHODZIEŻ : MBP, 2005 – 16 S. : IL. Zbiór wierszy tematycznie związanch z miastem Chodzież z okazji 570 rocznicy Miasta Chodzieży. Wyboru dokonał Dariusz Olejniczak, ilustracje przedstawiające miasto wykonała Agnieszka Trojanowska.
 1.3MB
Stefan Michalski
PATRON MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODZIEŻY. – CHODZIEŻ : MBP, 1991 – 10,[2] S. : RYS. Publikacja zawiera biografię Stefana Michalskiego, portret Patrona i zdjęcie nagrobka.
 1.0MB
Promocja
(Słowo wstępu Dariusz Olejniczak).- CHODZIEŻ: MBP, 2002 – 39,[1] S. : FOT.,PORTR. Tomik poezji 17 młodych autorów zamieszkujących w powiecie chodzieskim, zrzeszonych w grupie Miłośników poezji w Chodzieskiej Bibliotece.
 1.5MB
Papier –
Papier (wybór Dariusz Olejniczak); Chodzież; MBP, 2006 – 23 s. Nowy tomik Papier jest kontynuacją zbiorku wierszy Promocja. Pięcioro młodych poetów z Chodzieży i okolic prezentuje kolejne swoje utwory. Nowy tomik ukazał się w 60 -te urodziny Miejskiej Biblioteki Publiocznej w Chodzieży i będzie to jednym ze śladów tego jubileuszu.
 1.6MB
Publikacja z okazji nadania imienia Bibliotece –
50 [pięćdziesiąt] lat MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY (1946-1966) .- Chodzież : MBP, 1996 .- [36] S. : FOT.,PORTR. Publikacja jubileuszowa zawiera zarys dziejów Biblioteki, pracę poszczególnych działów, kadrę pracowniczą, exlibrisy Biblioteki
 3.8MB